ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου

Στην υπογραφή σύμβασης με τον τεχνικό σύμβουλο που θα υποβοηθήσει τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων τους, προχώρησε σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου 2022 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή δράση που έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και της ΠΔΕ, ώστε να αντεπεξέρχονται άμεσα στις αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητές τους. 

Ο ανάδοχος, με τη διάθεση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού ανά αντικείμενο τεχνικής υπηρεσίας, έχει ως αποστολή να υποβοηθά στην υλοποίηση του συνολικού έργου των Διευθύνσεων, με σκοπό την βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των μελετών, στο επίπεδο ένταξης και δημοπράτησης.

Ο τεχνικός σύμβουλος υποβοηθά τις υπηρεσίες  κυρίως σε τεχνικά, νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικειμένων κινδύνων και προσαρμογή όλων των δραστηριοτήτων της, στην άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές, την τεχνογνωσία και τις αναγκαιότητες που υπάρχουν ή προκύπτουν.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η σύνταξη και ολοκλήρωση των φακέλων ανάθεσης μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, η ολοκλήρωση και ωρίμανση των μελετών για την ανάθεση δημοσίων έργων, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής

Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΔΕ ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, για την κάλυψη των απαιτήσεων ωριμότητας σύμφωνα με τις προσκλήσεις ένταξης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτές, όπως επίσης η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τα εκάστοτε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η παροχή των τεχνικών υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου» έχει διάρκεια 24 μηνών, είναι προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου