ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ : Το καταστατικό του Συλλόγου θα αλλάξει μετά από 30 χρόνια!

Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου  ομόφωνα  μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις και άκαρπες προσπάθειες και λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις,εισηγήσεις και επεξεργασία προηγούμενων ΔΣ, καταλήξαμε σε οριστική δεσμευτική συμφωνία  για αλλαγή ή κατάργηση κάποιων άρθρων του καταστατικού. Σκοπός του ΔΣ είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου  και ευέλικτου καταστατικού που θα εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες του συλλόγου, την καλύτερη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του Καταστατικού του συλλόγου  που θα αλλάξει μετά από 30 χρόνια είναι :

1)    Αλλαγή του ονόματος του συλλόγου από Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας : «Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΠΑΤΡΑΣ» της περιφέρειας Πάτρας, με έδρα την πόλη Πάτρα του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.»

2)    Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μετατρέπεται από ένα (1)έτος σε διετή (2)θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή του και λήγει με την εκλογή νέου Δ.Σ.

3)    Το διοικητικό Συμβούλιο θα διοικείται από 11  και όχι από 9 μέλη.

4)    Για την εκλογή για τη συγκρότηση σε σώμα για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  που απαιτούσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. γίνεται η εξής αλλαγή :

Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του 10ημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά, την ίδια μέρα, νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων.Σε περίπτωση ισοψηφίας το αξίωμα καταλαμβάνει ο υποψήφιος-α του συνδυασμού που έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Δ.Σ.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται λύση ώστε να μην μπορεί να μείνει για πολλές μέρες ασυγκρότητο το ΔΣ.

5)    Τα στελέχη εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα εκλογής στο ΔΣ του Συλλόγου όσο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή . Από αυτό εξαιρούνται οι διευθυντές-ντριες Δημοτικών Σχολείων καθώς και οι προϊστάμενοι-νες Νηπιαγωγείων οι οποίοι έχουν κανονικά το δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθε .

Οι αλλαγές αυτές θα επικυρωθούν από την καταστατική συνέλευση όπως προβλέπεται από το ισχύον μέχρι σήμερα καταστατικό του Συλλόγου μας.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου