ΠΑΤΡΑ : Εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών γνωστοποιεί ότι έχει αναρτηθεί διακήρυξη στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 62ΤΛ4653ΠΩ-06Χ, που αφορά τη διαδικασία εκποίησης κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στον αίθριο χώρο πλησίον Συνεδριακού Κέντρου Νοτίου Λιμένα Πατρών ημέρα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και περί ώρα 10:00΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου