Πραγματικότητα έγινε το όραμα της Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου για καθιέρωση δημόσιας εορτής για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων Επτανησίων στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Ø Η 7η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως δημόσια εορτή για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά τη δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως της υπογραφής του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος

 

Ø Ευοδώθηκαν οι προσπάθειες της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η οποία κατάφερε πέρσι με μια σειρά πρωτοβουλιών, με αφορμή την συμπλήρωση 450 χρόνων, να αναδείξει για πρώτη φορά την καθοριστική συμμετοχή των Επτανησίων στην ιστορικής σημασίας ναυμαχία του Lepanto (1571 μ.Χ.), η οποία έλαβε χώρα στο Ιόνιο Πέλαγος, στις Εχινάδες Νήσους

Με την από 23 Μαΐου 2022 υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 6 Ιουνίου 2022 (προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ.44 ΦΕΚ Α 108/6.6.2022), καρποφόρησαν οι πρωτοβουλίες της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου για την καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας, κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου, ως Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (Lepanto), που έλαβε χώρα στο Ιόνιο Πέλαγος -συγκεκριμένα στις Εχινάδες Νήσους- το 1571, για την υπεράσπιση των αρχών του Δυτικού Κόσμου ενάντια στον Οθωμανικό Στόλο.

 

Σχετική απόφαση είχε ληφθεί ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στις 28 Αυγούστου 2021, έπειτα από εισήγηση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες όλων των εποχών, τόσο για τον αριθμό των σκαφών που ενεπλάκησαν, όσο και για την τακτική που εφαρμόστηκε. Αντίπαλοι, τα χριστιανικά κράτη της Δύσης και η Οθωμανική Αυτοκρατορία και έληξε την ίδια μέρα, με θριαμβευτική επικράτηση των Δυτικών. Στο κάλεσμα του Χριστιανικού Στόλου ανταποκρίθηκαν πολλές χιλιάδες Επτανησίων, με την προσφορά τόσο πολεμικών σκαφών γαλερών, όσο και πληρωμάτων.

 

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου κατάφερε ν’ αναδείξει το 2021, για πρώτη φορά στην πραγματική διάστασή της, τη συμμετοχή των Επτανησίων στην ιστορικής σημασίας ναυμαχία του Lepanto (1571 μ.Χ.) προχωρώντας, με αφορμή τον εορτασμό των 450 χρόνων από τη λαμπρή νίκη των Χριστιανικών Δυνάμεων επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις στην Κέρκυρα και παράλληλα δίνοντας το «παρών» και στις τριήμερες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Ναύπακτο, τον περασμένο Οκτώβριο παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Σημειώνεται ότι στις εκδηλώσεις της Ναυπάκτου πήρε μέρος, με ειδική συναυλία, η Φιλαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος» της Κέρκυρας, ως ένδειξη της συμμετοχής των Επτανησίων στην ιστορική ναυμαχία του 1571.

 

«Τιμάμε τους προγόνους μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν ως Ακρίτες του Δυτικού κόσμου και παράλληλα τονίζουμε τη σημασία της Ναυμαχίας για την ιστορική μοίρα των Επτανήσων, καθώς απετράπησαν οι Οθωμανοί από τα νησιά μας», τόνιζε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021 στην Κέρκυρα.

 

Ακολουθεί το προεδρικό διάταγμα για την καθιέρωση της 7ης Οκτωβρίου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών του α.ν. 447/1937 ’’περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα’’» (Α΄ 215).

2. Του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 81/16.11.2021 Εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 40/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθιερώνεται η 7η Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης των πεσόντων Επτανησίων κατά την Ναυμαχία της Ναυπάκτου που διεξήχθη το έτος 1571 στο Ιόνιο Πέλαγος, ως δημοσία εορτή τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3

Οι κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στην Κέρκυρα, έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τοπικά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες αυτής.

Άρθρο 4

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας                                                                       Ο Υπουργός Εσωτερικών

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ                                                                   ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου