Σε ποιες περιοχές της Αχαΐας απαγορεύεται η κολύμβηση

Επιτρέπεται η κολύμβηση  για την κολυμβητική περίοδο 2022 στις ακτές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με εξαίρεση τις παρακάτω περιοχές επειδή δεν πληρούνται τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης , όπως αυτές αναφέρονται:


·       Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.

·       Σε όλη την περιοχή από την θέση «Τσαούση»(διασταύρωση) μέχρι και τη θέση    «Κολυμβητήριο Αγυιάς» 

·       Στις εκβολές του ποταμού Πείρου ( 300 μ.) αριστερά – δεξιά .

·       Στη θαλάσσια περιοχή του Αιγίου (200μ) αριστερά του ποταμού Μεγανίτη.

Ο έλεγχος της ποιότητας θαλασσίου νερού θα συνεχισθεί σε όλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κατά μήκος όλων των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας .Για κάθε θαλάσσια περιοχή που θα διαπιστώνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων των παραμέτρων που ορίζονται από την σχετική (4) θα εκδίδεται νέα απόφαση.

Οι  Δήμοι, στους οποίους ανήκουν οι ανωτέρω παραλιακές ακτές, εξουσιοδοτούνται γιατον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, για την καθαριότητα των ακτών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπηρεσιών και λοιπών φορέων, τη λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, όπου απαιτούνται, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα θέματα Δημόσιας Υγείας και προστασίας περιβάλλοντος γενικότερα. Την ευθύνη τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων  με την ένδειξη « ΝΕΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ έχουν οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Στις ακτές κολύμβησης της ΠΕ Αχαΐας  να τηρούνται οι κανόνες αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των εκάστοτε Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα Υγειονομικά Όργανα και στις Λιμενικές Αρχές στις περιοχές δικαιοδοσίας τους, όπως καθορίζεται από την οικεία Νομοθεσία.

             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου