ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων»

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas, διοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: 
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων»,
την Δευτέρα 29 Ιουνίου , ώρα18:30, στο Ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα. (Α.Μιαούλη & Ίκκου).  
 
 
 
 
Στην Εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Θα δοθούν επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και πληροφορίες για εύρεση εταίρων / αναζήτηση συνεργατών κυρίως στα ευρωπαϊκά έργα. Η Εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους.  
Το H2020 (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας με στόχο την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.  
Ο Ορίζοντας 2020 αποτελεί βασικό κορμό της Ευρώπης 2020, της Ένωσης Καινοτομίας & του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την Ανταπόκριση στην οικονομική κρίση για επένδυση σε μελλοντική απασχόληση και ανάπτυξη, για την Αντιμετώπιση των ανησυχιών των λαών σχετικά με τα ως προς το ζην,  την   ασφάλεια και το περιβάλλον και για την Ενδυνάμωση της παγκόσμιας θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι περίπου € 80 δισεκατομμύρια και η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει γενικά το 70% της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας, αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100% για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.  
Το Η2020 αποτελεί ένα ενιαίο πρόγραμμα που συνενώνει τρία ξεχωριστά προγράμματα/ πρωτοβουλίες (FP7, CIP, EIT).
·  Ενισχύει περισσότερο την καινοτομία, από την έρευνα σ' ένα ευρύ φάσμα μέχρι και την παραγωγή προϊόντων και το εμπόριο.
· Περιλαμβάνει όλες τις μορφές της καινοτομίας (τεχνολογική, μη τεχνολογική οργάνωση, κοινωνική καινοτομία, κλπ) και εστιάζει σε κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ευρώπης (π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορά).
· Παρέχει απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις εταιρείες, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από αυτές.
·  Περιλαμβάνει νέα μέσα χρηματοδότησης (π.χ. βραβεία επιβράβευσης και κινήτρου) και υποστηρίζει ειδικές δράσεις σε τρεις φάσεις (από την ιδέα στην αγορά) ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).
·   Παρέχει νέα οικονομικά μέσα όπως πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου (δάνεια, εγγυήσεις, ίδια χρηματοδότηση, κλπ).

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Ιωαννίνων / Enterprise Europe Network-Hellas (κα Άννα Ζέρβα, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr, τηλέφωνο: 26510.76589, fax: 26510.25179).   Από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου