ΙΟΩΑΝΝΙΝΑ : Ενημερωτική Εκδήλωση για τον Ορίζοντα 2020: ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:    
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020:
ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον κλάδο των τροφίμων».  
Στην Εκδήλωση θα παρουσιαστούν: 
Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 
Επίσης, θα δοθούν επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και πληροφορίες για εύρεση εταίρων / αναζήτηση συνεργατών κυρίως στα ευρωπαϊκά έργα και στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, ώρα18:30
στο Ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα. 
(Α. Μιαούλη & Ίκκου)   
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ημερίδα να ενημερώσουν ή αποστείλουν συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων / Enterprise Europe Network (Υπεύθυνη: κα Άννα Ζέρβα, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr, fax: 26510.25179), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Συνημμένα σας στέλνουμε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.       
Ο Πρόεδρος   

Ιωάννης Β. ΜήτσηςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ


18.30-19.00 Προσέλευση συμμετεχόντων
19.00-19.05 Καλωσόρισμα/Χαιρετισμός του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Ιωάννη Β. Μήτση
19.05-19.20 Το Enterprise Europe Network
Ιωάννης Δασκαλόπουλος, Επιμελητήριο Ιωαννίνων
19.20-19.40 Ορίζοντας 2020: το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας
Δέσποινα Αδαμίδου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
19.40-20.00 Η Κοινωνική Πρόκληση 2: Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία
Δέσποινα Αδαμίδου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
20.00-20.20 Ενημέρωση επί διαδικαστικών θεμάτων συμμετοχής μιας επιχείρησης (διαδικασία εγγραφής, Participant Portal, κλπ)
Ντία Παπαδοπούλου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
20.20-20.50   Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων - SME Instrument & Fast Track to Innovation
Γιώργος Τζαμτζής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
20.50-21.00 Ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής
Κωνσταντίνος Βαΐτσας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
21.00-21.30 Συζήτηση
21.30 Κλείσιμο Εκδήλωσης - Σνακ  


een logo az 2010_1.jpg               logo_ce-el-pantone-lr.jpg  

Oρίζοντας 2020 (Horizon 2020):
το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα & την Καινοτομία 
 
Το H2020 (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας με στόχο την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.  
Ο Ορίζοντας 2020 αποτελεί βασικό κορμό της Ευρώπης 2020, της Ένωσης Καινοτομίας & του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας: 
-         Ανταπόκριση στην οικονομική κρίση για επένδυση σε μελλοντική απασχόληση και ανάπτυξη
-         Αντιμετώπιση των ανησυχιών των λαών σχετικά με τα ως προς το ζην,  την   ασφάλεια και το περιβάλλον 
-         Ενδυνάμωση της παγκόσμιας θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία  

Στόχοι:
#      Απασχόληση, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα
#      Καλύτερη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας
#      Δεξιότητες, εξειδίκευση, κινητικότητα
#      Απρόσκοπτη χρηματοδότηση από την ιδέα στην αγορά  

Απευθύνεται σε: ·         Ερευνητικούς Ακαδημαϊκούς Φορείς
·         Όλες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των Κλάδων της χώρας.

Ημερομηνίες Υλοποίησης
: από το 2014 έως το 2020.  

Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου € 80 δισεκατομμύρια.
Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει γενικά το 70% της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας, αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100% για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.  

Το Η2020 αποτελεί ένα ενιαίο πρόγραμμα που συνενώνει τρία ξεχωριστά προγράμματα/ πρωτοβουλίες (FP7, CIP, EIT). 
-      Ενισχύει περισσότερο την καινοτομία, από την έρευνα σ' ένα ευρύ φάσμα μέχρι και την παραγωγή προϊόντων και το εμπόριο. 
-      Περιλαμβάνει όλες τις μορφές της καινοτομίας (τεχνολογική, μη τεχνολογική οργάνωση, κοινωνική καινοτομία, κλπ) και εστιάζει σε κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ευρώπης (π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορά). 
-      Παρέχει απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις εταιρείες, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από αυτές. 
-      Περιλαμβάνει νέα μέσα χρηματοδότησης (π.χ. βραβεία επιβράβευσης και κινήτρου) και υποστηρίζει ειδικές δράσεις σε τρεις φάσεις (από την ιδέα στην αγορά) ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). 
-      Παρέχει νέα οικονομικά μέσα όπως πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου (δάνεια, εγγυήσεις, ίδια χρηματοδότηση, κλπ).   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου