ΤΡΙΠΟΛΗ : Ημερίδα για την Έναρξη Ενεργοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020 διοργανώνει στο πλαίσιο εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος σχετική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  26 Ιουνίου  στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020. Θα παρουσιασθούν η πρόοδος ενεργοποίησής του, οι διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014-2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π. όπως θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3), δράσεις κοινωνικού ταμείου - Κοινωνική Ένταξη κ.α.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου