ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Εγκατάσταση εξοπλισμού για άτομα με κινητική αναπηρία


Σήμερα  στις 10.00πμ. με τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου κατακυρώθηκε η προσφορά της ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ για την προμήθεια – εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού για άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη θάλασσα. 


Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου θα εγκατασταθεί στο χώρο έμπροσθεν της ΠΛΑΖ το λεγόμενο SEATRAC, ενώ άμεσα θα γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση από τον δρόμο.
Σημειώνεται ότι η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού γίνεται έπειτα από την λήψη της υπ’ αριθμ. 100/3-6-2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
Η εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα αποτελεί δικαίωμα όλων, είναι υποχρέωση μας να την εξασφαλίσουμε και όσον αφορά στο παραλιακό μέτωπο επίκεινται και άλλες παρεμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση του από άτομα με κινητικά προβλήματα. Ναύπακτος 22-6-2015 Ο Πρόεδρος Αντώνιος Φράγκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου