ΠΑΤΡΑ : «Πανόραμα Καινοτόμων Μεθόδων, Εργαλείων και Τεχνολογιών για την Εκπαίδευση»


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Πανόραμα Καινοτόμων Μεθόδων, Εργαλείων και Τεχνολογιών για την Εκπαίδευση» την Παρασκευή 05 Ιουνίου (ώρα έναρξης 14:00) στην Αγορά Αργύρη. 








Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ του ΕΑΠ και συγκεκριμένα του Υποέργου 5, την επιστημονική ευθύνη του οποίου έχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Αχιλλέας Καμέας. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές που ενισχύουν την Δια Βίου Μάθηση λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, μεθοδολογίες καταγραφής γνωστικών αντικειμένων, τεχνικές ανάπτυξης μαθησιακών δραστηριοτήτων, μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τεχνολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, όπως τρισδιάστατα εικονικά εργαστήρια, διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, έξυπνες αίθουσες διδασκαλίας και μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα.
Η ημερίδα θα κλείσει με την περιγραφή αναδυόμενων επαγγελμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της περίθαλψης, την πιστοποίηση των προσόντων και την σύνδεση τους με την αγορά εργασίας καθώς και την επίδειξη διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικού λογισμικού στον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, του σχολικού εκφοβισμού και της υγείας, οι οποίες ικανοποιούν τις μαθησιακές ανάγκες παρέχοντας ομότιμη μάθηση.
Παράλληλα με τις ομιλίες, στο πλαίσιο εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να εξοικειωθούν με τις προαναφερθείσες εφαρμογές, πλατφόρμες και εργαλεία που έχει αναπτύξει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Υποέργου 5, http://espa-ye5.eap.gr/. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη ενώ μετά την λήξη της θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους παρευρισκόμενους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χαρούλα Σερεμετίδη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 367 960, email: info@daissy.eap.gr.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 5 με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)» της πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS 296121 και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου