ΠΑΤΡΑ : Απαγόρευση κολύμβησης σε περιοχές των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας


Η απαγόρευση της χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για τις οποίες δεν πληρούνται τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, ανακοινώθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει την απαγόρευση σε σημεία, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:
1.            Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.
2.            Σε όλη την περιοχή από την θέση «LIDO» Τσαούση μέχρι και τη θέση «Κολυμβητήριο Αγυιάς».
3.            Στις εκβολές του ποταμού Πείρου ( 300 μ.) αριστερά – δεξιά.
4.            Στη θαλάσσια περιοχή του Αιγίου (200 μ.) αριστερά του ποταμού Μεγανίτη και (300 μ.) δεξιά του ποταμού Μεγανίτη.
Ο έλεγχος της ποιότητας θαλασσίου νερού θα συνεχισθεί σε όλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κατά μήκος όλων των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας .
Για κάθε θαλάσσια περιοχή που θα διαπιστώνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων των παραμέτρων που ορίζονται από την σχετική, θα εκδίδεται νέα απόφαση.
Την ευθύνη τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων έχουν οι Ο.Τ.Α.
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα Λιμενικά και Υγειονομικά Όργανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου