ΠΑΤΡΑ : Είσπραξη των οφειλομένων από τις ρυθμίσεις

Το Επιμελητήριο αχαϊας απέστειλε την κατωτέρω επιστολή προς τον Διοικητη του ΟΑΕΕ κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ 

κ. Διοικητά,

Σύμφωνα με σχετική απόφασή σας, την Τρίτη 21.7.2015, θα πρέπει να καταβληθεί η δόση ρύθμισης σύμφωνα με τον νόμο 4305/2014, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση.
 
 Που σημαίνει πως θα πρέπει οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό τους.
Με την παρούσα επισημαίνουμε τον σοβαρό κίνδυνο, να χαθούν πλήθος ρυθμίσεων, που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ασφαλισμένους αλλά και στα έσοδα του Οργανισμού.
Όπως γνωρίζετε, λόγω της παρατεταμένης αργίας των τραπεζών και της επιβολής ελέγχου κεφαλαίων, σε πλήθος μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα οικονομικής ασφυξίας με την ραγδαία συρρίκνωση των εργασιών και την αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων από οφειλές, που θα χρειασθούν χρόνο για σταθεροποίηση.
Στα πλαίσια αυτά, ο Ο.Α.Ε.Ε. θα πρέπει να αντιμετωπίσει, με διαφορετικό τρόπο την είσπραξη των οφειλομένων από τις ρυθμίσεις, ώστε να μην βρεθούν στην ακραία δύσκολη θέση, οι επιχειρηματίες που έχουν ενταχθεί, να υποχρεωθούν σε διακοπή, που θα πολλαπλασιάσει τα προβλήματα και στα δύο μέρη.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε, η οφειλόμενη δόση (που επρόκειτο να πληρωθεί εν μέσω της τραπεζικής αργίας), να μην γίνει απαιτητή και να εξοφληθεί μαζί με την τελευταία δόση της ρύθμισης.
Ως εναλλακτική δε σας προτείνουμε να καθυστερήσει η καταβολή της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της τραπεζικής αργίας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου