ΚΑΛΑΜΑΤΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ προθεσμίας εξόφλησης επιταγών»Καλαμάτα, 21/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 3122
Προς
Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
 Θέμα:  «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ προθεσμίας εξόφλησης επιταγών»
 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Λόγω της παρατεταμένης τραπεζικής αργίας, μεγάλος αριθμός επιταγών, εμπορικών συναλλαγών, που έχουν εκδοθεί από τις επιχειρήσεις, έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν στο διάστημα 30/6 έως 30/7.
Με το υπάρχον καθεστώς οι επιταγές θα πρέπει να εξοφληθούν εντός 8 ημερών από το άνοιγμα των τραπεζών.

Επειδή υπάρχει μαζική συσσώρευση υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις και με την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην αγορά, λόγω της τραπεζικής αργίας, είναι αδύνατο πρακτικά οι επιταγές να εξοφληθούν εντός 8 ημερών.
Επίσης, κρίνεται σκόπιμο τα εμβάσματα από το εξωτερικό, που πιστώνονται σε λογαριασμούς ελληνικών επιχειρήσεων και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να καταθέτουν μετρητά στους λογαριασμούς τους, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμβάσματα πληρωμής των προμηθευτών στο εξωτερικό.
Πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα των επιχειρήσεων στις τραπεζικές θυρίδες προκειμένου να πάρουν τις επιταγές των πελατών τους, που είχαν προς φύλαξη πριν το κλείσιμο των τραπεζών.
Οι επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) να μπορούν να έχουν όριο ανάληψης μετρητών από τους εταιρικούς λογαριασμούς όψεως, για την εξυπηρέτηση των καθημερινών τους αναγκών.
Είναι ανάγκη να δοθεί χρόνος, πλέον του μηνός, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για την καλή λειτουργία της αγοράς και να μεριμνήσετε για τα αναφερθέντα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων.

Με εκτίμηση,
 Δημήτριος Μανιάτης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου