ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Αντίθετο το Επιμελητήριο στην προοπτική ταυτόχρονης εγκατάστασης πέντε μονάδων βιοαερίου εντός της Βιομηχανικής Περιοχής


Συγκεκριμένα, το ζήτημα που προέκυψε, συζητήθηκε ως θέμα στην τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, μετά από σχετικό Αίτημα του του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων (Σ.Ε.ΒΙ.Π.Ι.).
Κατά την παραπάνω Συνεδρίαση υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Σ.Ε.ΒΙ.Π.Ι. Ελευθέριο Αραμπατζή για τους λόγους για τους οποίους, μια τέτοια δραστηριότητα είναι ασύμβατη με τη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Αποτύπωσε  τα περιβαλλοντικά – και όχι μόνο - ζητήματα που προκύπτουν, σε σχέση με τις πρώτες ύλες που θα επεξεργάζονται οι πέντε μονάδες, τις μεθόδους επεξεργασίας και τη διάθεση των υπολειμμάτων, όπως, άλλωστε, προκύπτουν και από τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και διαλογική συζήτηση.
Τελικά, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει την αρνητική του θέση στην εγκατάσταση των πέντε μονάδων βιοαερίου στην πολιτική διάσταση του θέματος, θεωρώντας ότι δεν πρέπει προχωρήσουν οι διαδικασίες και το θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί σε ανώτερο επίπεδο, δίχως αυτό να σημαίνει, ότι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι ενάντιο σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, ούτε αντιτίθεται συλλήβδην στη δημιουργία μονάδων βιοαερίου. Ωστόσο, πρώτιστο μέλημα θα πρέπει να είναι ο σεβασμός του περιβάλλοντος,  και η αποφυγή πρόκλησης προβλημάτων στην υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσεται.
Για το Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μήτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου