ΠΑΤΡΑ : «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 8 Ιουνίου η συνεδρίαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου: «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια, αλλά και η πρόσκληση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» συζητήθηκαν κατά προτεραιότητα.

Ανοίγοντας τη διαδικασία, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας ενημέρωσε τα μέλη για την αξιολόγηση και επεσήμανε τις θετικές εντυπώσεις που αποκόμισαν κατά την επίσκεψη τους στην Πάτρα οι αξιολογητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της ΠΔΕ Σπύρος Παπασπύρου εξειδίκευσε στα αποτελέσματα και ανακοίνωσε ότι, έπειτα από την επιτυχή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας, το επόμενο διάστημα πρόκειται να οργανωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα τριήμερο συνέδριο, στο οποίο θα μετέχουν εκπρόσωποι και επιχειρήσεις από βραβευμένες EER Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, προκειμένου να ανταλλάξουν μεταξύ τους εμπειρίες και καλές πρακτικές. 
Στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης βρέθηκε η πρόσκληση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», που έχει ήδη ανοίξει και αφορά δράσεις για τον κλάδο της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας.
Στις λεπτομέρειες του προγράμματος αναφέρθηκε η  Αναστασία Παπακωνσταντίνου, στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, η οποία εξειδίκευσε τους στόχους  του προγράμματος. Ειδικότερα, ραχικά, επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης της εξωστρέφειας των ΜΜΕ, κυρίως δε αυτών που συνδέονται με τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε που πρέπει να δοθεί για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης), καθώς και την βελτίωση των δεξιοτήτων του έμψυχου δυναμικού, μέσω στοχευμένης κατάρτισης.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  4.000.000 €. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενώ κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 – 300.000 ευρώ
Τα μέλη της «Συμμαχίας» ενημερώθηκαν επίσης από τον Άρη Μαμμασιούλα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020  για τις νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ που έχουν εκδοθεί και αφορούν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο σε δημόσιες υποδομές και όσο και σε υποδομές υγείας. Τέλος, τα μέλη ενημερώθηκαν για την προκήρυξη που αφορά χρηματοδοτική ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας  RIS3 «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου