Διαδοχικές συναντήσεις Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών

 

Διαδοχικές συναντήσεις πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας. Την Δευτέρα 29.3.21 ο Πρύτανης συμμετείχε  σε τηλεδιάσκεψη στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Η επόμενη ημέρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στους νομούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας». Επί του συγκεκριμένου θέματος ο Πρύτανης τοποθετήθηκε για το ποιο είναι το δέον γενέσθαι για την περαιτέρω ανάπτυξη, βιωσιμότητα  και διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο αυτό επεσήμανε τη συλλογιστική επί του θέματος σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και ψήφισε η Σύγκλητος με ισχυρή πλειοψηφία. Ειδικότερα μεταξύ άλλων τόνισε: «Ο στόχος είναι ένα βιώσιμο και διεθνώς αναγνωρίσιμο Πανεπιστήμιο Πατρών και αυτό χρειάζεται ισχυρά Τμήματα με επάρκεια σε διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Σχολές συγκεντρωμένες στην ίδια πόλη ή νομό και όραμα για προσεκτική επέκταση σε νέα γνωστικά αντικείμενα, ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και σημαντική ανανέωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού».

 Την Τετάρτη 31.3.21 ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας είχε συνάντηση με τον  Βουλευτή Αχαΐας κ. Ιάσονα Φωτήλα. Στη συνάντηση, με άξονα συζήτησης θέματα του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδικότερα τη στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος, συμμετείχαν και οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Δ. Μαντζαβίνος, Δ. Σκούρας, Π. Δημόπουλος, και Μ. Μαραγκός. Στο πλαίσιο της συζήτησης ανταλλάχθηκαν απόψεις επί του θέματος και παρήχθη εποικοδομητικός διάλογος. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Η αναστολή της κλινικής, εργαστηριακής και πρακτικής εκπαίδευσης αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη συνολική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανατρέπει την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των Τμημάτων. 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 185/1.4.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να αιτηθεί την επείγουσα νομοθετική ρύθμιση για την δια ζώσης πραγματοποίηση των μαθημάτων, τα οποία, σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών, απαιτούν απαραίτητα φυσική παρουσία με συνεπακόλουθη κατάργηση της αντίστοιχης ΚΥΑ  (Εργαστήρια, Κλινικές Ασκήσεις, Πρακτική Άσκηση, Διπλωματικές, Κλινική  Άσκηση  από τους φοιτητές του Ε΄ έτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Δ' έτους από τους φοιτητές των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και των εμπλεκόμενων φοιτητών αλλά και την χρήση self tests ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για την υγεία των ιδίων των φοιτητών και των εργαζομένων. Παράλληλα, με την αιτούμενη ρύθμιση θα υπηρετήσουμε με συνέπεια τους στόχους και τους σκοπούς του Λειτουργήματος μας που δεν είναι άλλοι, από την σωστή εκπαίδευση των φοιτητών μας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ


Ορισμός Συνηγόρου του Φοιτητή με απόφαση Συγκλήτου - Ορίστηκε ο 1ος Συνήγορος του Φοιτητή με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου ο Καθηγητής Κων/νος Ραβάνης
Ένα πολύ σημαντικό θέμα τέθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη Σύγκλητο υπ’ αριθμ. 185 την 1η  Απριλίου 2021. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία  αφορά στη σύσταση αυτοτελούς Γραφείου με την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή» και ορισμό υπευθύνου Καθηγητή που προΐσταται του Γραφείου και προσφέρει άνευ αμοιβής τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4009/2011. Με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου ορίστηκε ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ραβάνης ως ο πρώτος Συνήγορος του Φοιτητή. Οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4009/2011. Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50).


Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022
Ανακοινώθηκε προκήρυξη θέσεων της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση φοιτητών από όλους τους κύκλους σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών για το επόμενο ακαδ. έτος 2021-2022. Ειδικότερα η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψηφίους διδάκτορες). Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), σε Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν καθώς και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ. Η πρακτική άσκηση  θα έχει χρονική διάρκεια από 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://erasmusplus.upatras.gr/Secure/Login.php?StudentType=Placement&Pl... από την Τετάρτη 24/03/2021 έως και τη Δευτέρα 24/05/2021 (ώρα Ελλάδας 23:59). Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/el/node/10056


Διαδικτυακή Εκδήλωση του Παραρτήματος Πατρών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας πραγματοποιείται την Τετάρτη 7/4/21 με ομιλητές καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών
Την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00 το Παράρτημα Πατρών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «Ατμοσφαιρική ρύπανση, καρκίνος και επιδημία covid-19». H εκδήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα τα οποία θα αναπτύξουν οι κάτωθι ομιλητές:

  • «Ατμοσφαιρικά μικροσωματίδια και ανθρώπινη υγεία», Kαθηγητής Σ. Πανδής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών)
  • «Το δίκτυο μέτρησης ατμοσφαιρικών μικροσωματιδίων στην Πάτρα», Καθηγητής Α. Καζαντζίδης (Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών).
  • «Ατμοσφαιρική ρύπανση και καρκίνος – Επιδημιολογικά δεδομένα και πρόληψη», Καθηγητής Απ. Βανταράκης (Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών)
  • «Κλιματική αλλαγή και πανδημίες», Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. Ακινόσογλου (Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών)
  • Βιωματική παρέμβαση: Η κοινωνία που υποφέρει και πως αντιδρά Χάρης Σώζος, ηθοποιός

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom με την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι:https://upatras-gr.zoom.us/j/97563657172?pwd=MUhjZlJ3Uk15bmpLRkpmT0ZITUd2QT09 Meeting ID: 975 6365 7172, Passcode: 510923


Πραγματοποιείται ο ετήσιος πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός της EESTech Challenge για φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ
Το Σάββατο 10 Απριλίου από τις 09:00 έως τις 21:00.θα διεξαχθεί online για την Πάτρα ο ετήσιος πανευρωπαϊκός διαγωνισμός της EESTEC που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ. Στόχος της δράσης οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής, να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα Electrical & Computer Engineering και  να  διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στον κλάδο σπουδών τους. Ο EESTech Challenge αποτελείται από τον τοπικό και από τον τελικό διαγωνισμό. Ο τοπικός διοργανώνεται από την κάθε συμμετέχουσα τοπική επιτροπή και η αντίστοιχη νικήτρια ομάδα παίρνει μέρος στον τελικό, όπου θα διαγωνιστεί με τους νικητές των υπόλοιπων πόλεων. Η διαδικασία έχει τη μορφή 12ωρου διαγωνισμού τύπου hackathon, κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες έως 3 ατόμων και καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού. Το φετινό θέμα είναι το Cybersecurity και ο διαγωνισμός θα έχει τη μορφή CTF (Capture The Flag). Η τελική φάση θα διεξαχθεί διαδικτυακά από το LC Belgrade. Η συμμετοχή στον Local Round του EESTech Challenge Patras, είτε ομαδικά είτε ατομικά δηλώνεται έως σήμερα 2 Απριλίου. Η φόρμα συμμετοχής είναι στο σύνδεσμο: https://forms.gle/99zGzhiP5BTsvV4K7 . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook  https://www.facebook.com/eestechallengepatras


Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Όψεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Οκτωβρίου 2021
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών, διοργανώνουν διαδικτυακό επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Όψεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2021. Το συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την εκκίνηση  της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι: (α) η διερεύνηση του ιδεολογικού, πολιτικού, πολιτισμικού, κοινωνικού και γλωσσικού πλαισίου μέσα στο οποίο έλαβε χώρα η εμπόλεμη δράση, και (β) η μεταγενέστερη θεώρηση των χρόνων του αγώνα στη λογοτεχνική παραγωγή και στην εκπαιδευτική πράξη. Πέραν των προσκεκλημένων ομιλητών θα γίνουν δεκτές επιστημονικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση περιλήψεων 300-400 λέξεων (εκτός βιβλιογραφίας) σε έναν από τους τέσσερις θεματικούς άξονες του συνεδρίου. Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Κάθε ανακοίνωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  www.sgkpalamas.gr/synedrio


Διεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτονικής Κριτικής τον Οκτώβριο του 2021
Διεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτονικής Κριτικής, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει επίσημα ως Υποστηρικτικό Ίδρυμα, δια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2021, με κεντρικές ομιλίες των σημαντικότερων διεθνώς ιστορικών και κριτικών αρχιτεκτονικής, καθώς και 16 επιλεγμένες εισηγήσεις από όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.upatras.gr/el/node/10059.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου