Νίκος Νικολόπουλος : Χωρίς κανένα φραγμό οι απευθείας αναθέσεις από τον Δήμο Πατρέων.

Εάν δεν στηρίξεις το σπίτι αυτό θα πέσει να σε πλακώσει, λέει μια λαϊκή παροιμία.  

Και το πράττει η «Σιδηρά Κυρία» του Κομμουνιστικού Συστήματος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.    

Συγκεκριμένα, με την απόφασή της (αριθμ. Πρωτ: Γ/Π:80/1.6.2021) προχωρά σε απευθείας ανάθεση στην ενοικίαση καρεκλών, για τις ανάγκες του Κινητού Κινηματογράφου του Δήμου σε εταιρεία από τα «Πάτρια» εδάφη.

 Με το ποσό των 10.416,00€ πλέον ΦΠΑ που θα πληρώσουν οι Δημότες, θα αγόραζε ο Δήμος πάνω από 500 καρέκλες για τις ανάγκες του.

Αντί αυτού επιλέχτηκε ακόμη μια φορά, στο πάρτι που έχει στηθεί στο Δήμο Πατρέων η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Σύνηθες τακτική της παρούσας Κομμουνιστικής Δημοτικής Αρχής Πελετίδη.

Ως Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

Ø Πόσες καρέκλες ανά εκδήλωση θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος από το Ρουπάκι Ηλείας;

Ø Ποια η τιμή ενοικίασης ανά καρέκλα και ημέρα διάθεσης; Γιατί δεν αναφέρεται στην απόφαση της Ανάθεσης;

Ø Υπήρξε αναζήτηση και προσφορά από την Πρόεδρο και σε άλλες εταιρείες της περιοχής;

Ø Γιατί ενώ για ανάλογες περιπτώσεις ενοικίασης καρεκλών από την υπόψη εταιρεία σε Δήμους το 2020, οι τιμές είναι πολύ μικρότερες από την συμφωνηθείσα με τον Δήμο Πατρέων;

Ø Υπάρχει κάτι μεμπτό και επιλήψιμο που χρήζει διερεύνησης;

 

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Απευθείας Ανάθεσης,

 

Πιθανόν Ιδιωτικά “τρωκτικά” έχουν εισέλθει στα ταμεία του Δήμου με την ανοχή συνεργατών σας.  

Διότι, σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια, η συγκεκριμένη εταιρεία το 2020 για έξι (6) εκδηλώσεις του Δήμου Πηνειού εισέπραξε το ποσό των 1.449,29€  (ΑΔΑ:ΨΒΩΡΟΚ4Χ-ΜΓΖ Χρηματικό ένταλμα). Αντίστοιχα και για άλλες τέσσερις (4) εκδηλώσεις 927,56€ (ΑΔΑ:ΩΛΧΟΚ4Χ-ΡΓΨ Χρηματικό ένταλμα). Δηλαδή περίπου στα 240€ ανά εκδήλωση.

Στην Πάτρα για εννέα (9) εκδηλώσεις του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου θα δαπανήσουμε πάνω από 10.000€;

Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε υπερασπιστή των «φτωχών» ιδιωτών εργολάβων, όταν στην αγορά για να ενοικιάσεις π.χ. μια καρέκλα για εκδήλωση το κόστος είναι πολύ μικρότερο.

  

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου