ΠΑΤΡΑ : ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΣΤΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ

 

Ο Δήμος Πατρέων μετά από σχετικό έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) – Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος  Πάτρας,  προτίθεται να απομακρύνει τον ιστό, ύψους 34 μέτρων που είναι εγκατεστημένος στο Δασύλλιο.

Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν εγκαταστήσει στο συγκεκριμένο ιστό του Δασυλλίου, κεραιοστοιχεία (κεραίες) υπηρεσιών, τηλεόρασης (πάνελ εκπομπής), ραδιοφώνου (FM),Wi-Fi και κεραίες ζεύξεων να φροντίσουν για:

-  την απομάκρυνσή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη παρούσα δημοσίευση.

-την αυτοτελή εγκατάσταση αυτών σε άλλο ιστό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, τηλ. 2613 610260, 2613 610261.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου