Για την στάθμευση των μονίμων κατοίκων στο κέντρο της Πάτρας

 Από το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων, της Διεύθυνσης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων, γίνονται γνωστά τα εξής, για τους κατοίκους, που θα επιλέξουν να μείνουν στο κέντρο της Πάτρας κι ενδιαφέρονται για την στάθμευση του αυτοκινήτου τους:

Κάθε κάτοχος επιβατικού οχήματος που διαμένει μόνιμα στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος εκ περιτροπής στάθμευσης, δικαιούται να σταθμεύει εντός αυτής το όχημά του χωρίς χρέωση.

 

Για την χορήγηση δικαιώματος στάθμευσης χωρίς χρέωση απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,

2. Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου,

3. Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1,

4. Ενοικιαστήριο συμβόλαιο κατοικίας από το TAXIS (μισθωτές μόνο)

5. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας,

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας, ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης παρά την οδό ή θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της ζώνης του ΣΧΠΣ.

 

Η άδεια έχει ισχύ ενός έτους και ανανεώνεται κάθε χρόνο κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων προς το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.

 

Πληροφορίες, λεπτομέρειες και υπεύθυνη δήλωση, ηλεκτρονικά εδώ:

https://e-patras.gr/el/stathmeysi-monimon-katoikon

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου