Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου : Να ενισχύσουμε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θεσμικά και διοικητικά για να μην “κινδυνεύει”.

Αναφορικά με τα δημοσιογραφικά σχόλια για ενδεχόμενες αλλαγές στα διοικητικά όρια των Περιφερειών, τις απόψεις μου και τις συζητήσεις των Βρυξελλών δηλώνω ότι:

·      Η περιφερειακή διοίκηση είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν θα αποφασιστεί κάτι σχετικό με τις Περιφέρειες της Ελλάδας,  στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί όμως από τα κράτη-μέλη ισχυρές θεσμικά και διοικητικά Περιφέρειες, ικανές, να αντιμετωπίσουν τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους: κλιματική αλλαγή, ψηφιακή επανάσταση, σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, σύγκλιση στην ανάπτυξη και την ευημερία μεταξύ των Περιφερειών για την πραγματική συνοχή του ευρωπαϊκού χώρου. 

 

Προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις και τις ίδιες τις Περιφέρειες  να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητά τους.

Η προετοιμαζόμενη ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική μετά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, θα είναι περισσότερο “απαιτητική” από τις Περιφέρειεςόπως και από τα κράτη-μέλη που είναι  καθαροίεισφορείς  (net contributors) στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή αυτά που εισφέρουν τα κράτη- μέλη περισσότερα από όσα εισπράττουν.Τα δεδομένα αυτά θα επηρεάσουν και τις εθνικές πολιτικές.

·     Στην χώρα μας δεν γνωρίζω, αν προετοιμάζεται σχέδιο συνενώσεων, διασπάσεων ή άλλης αρχιτεκτονικής για την περιφερειακή διάρθρωση.

 

Σε κάθε περίπτωση για να μην “κινδυνεύει” η ιστορική και πάντα ενωμένη Επτάνησος, απαιτείται η ισχυρή υποστήριξη της θεσμικής της αρτιότητας  με τις ανάλογες υπηρεσίες που την αφορούν και της διοικητικής της επάρκειας με το κατάλληλο προσωπικό και τις αρμοδιότητες.

Γνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις και ως γέννημα θρέμμα,  γνήσια επτανήσια, η οποία τιμά το ιστορικό παρελθόν και το κοινό μέλλον των Επτανήσων, όπως έχω αποδείξει από όλες τις πολιτικές θέσεις που υπηρέτησα, συνεχίζω να στηρίζω την “οχύρωση” της Περιφέρειάς μας για να μην “κινδυνεύει”, με θεσμική και διοικητική αυτοτέλεια, οραματισμό και προγραμματισμό, ολοκλήρωση έργων υποδομών, ανάδειξη της πολιτισμικής και νησιωτικής ταυτότητάς της και των ιδιαίτερων αναγκών που απορρέουν από αυτήν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου